4e Aug Första eventet för “SwedenPhaceOff”

Vi vill tacka alla som deltog på vårt första evenemang dessutom gratulera vinnarna på respektive spel “Brick” på Streetfighter 5 , “Fistking” på Tekken 7 och “Rasmus” på fifa 18.

Ni vann de första Konsolsportpoängen via vårt main event tilldelas 50 sådana vardera som kommer uppdateras inom kort , andra och tredje platserna kommer att bli tilldelade!